בכדי להחליף את דף הפייסבוק המחובר למערכת יש לגשת לדף ההגדרות (1) לאחר מכן ללשונית 'דף הפייסבוק' ואז ללחוץ על הכפתור (2) התנתק. לאחר מכן יש לחזור שוב על השלבים המפורטים בדף כיצד מחברים את דף הפייסבוק למערכת?

בכדי לנתק את דף הפייסבוק מהמערכת יש ללחוץ על הכפתור (2) התנתק.

האם מצאת את התשובה שלך?