קמפיין אוטמטי הוא קמפיין שנשלח באופן אוטמטי כתגובה לפעולה של לקוח בקמפיין אחר - פעולה
יכולה להיות הצטרפות למועדון, עדכון פרטים וכדומה

קמפיין התגובה יכול להיות שליחת שובר מתנה או פשוט הבעת תודה על השארת הפרטים

לדוגמה על מנת שלקוח יקבל קמפיין תודה שהצטרפת למועדון יש להגדיר שני קמפיינים 

 ראשית יש להפעיל קמפיין מסוג תגובה אוטמטית  

ולאחר מכן בקמפיין מסוג מועדון לקוחות, יש בשלב התכנון, אפשרות להגדיר מה ישלח לאחר שהלקוח ימלא את הפרטים

האם מצאת את התשובה שלך?