יש אפשרות לצפות ברשימת כתובות המייל שנחשדות כלא תקינות על ידי יצירת פילטר ברשימת הלקוחות שלך.

מצורפת תמונה להמחשה

האם מצאת את התשובה שלך?