על מנת לסמן מספר לקוחות יש לסמן את הריבוע מעל הרשימה עצמה 

הלחיצה על הריבוע תאפשר סימון של כל הלקוחות שמופיעים ברשימה וניתן לדפדף לדף הלקוחות הבא ואז לסמן את כל הלקוחות שמופיעים בדף הבא וכך הלאה

לאחר סימון כל הלקוחות הנחוצים יש אפשרות לבצע פעולה מרוכזת על כולם כגון הוספה לקבוצה או פעולות נוספות כגון מחיקה או העברה למצב לא פעיל

על מנת לא לאבד עבודה שנעשית בסימון הלקוחות, מומלץ לסמן ולבצע פעולה על מספר לקוחות בכל ולא לנסות לסמן את כולם ואז לבצע את הפעולה הרצויה

יש לשים לב שמסלול חינם מאפשר להפעיל כמות מוגבלת של לקוחות ולכן יש לשדרג למסלול מתאים לפני ביצוע פעולת הפעלה על כמות גדולה של לקוחות

מצורפת תמונה להמחשה

האם מצאת את התשובה שלך?