על מנת למחוק קבוצה יש להגיע לטאב הלקוחות 

שם יש ללחוץ על האיכון של הקבוצות, הנמצא משמאל לתיבת חיפוש הלקוח ולאחר מכן על "ניהול קבוצות"

לאחר הלחיצה על ניהול קבוצות יפתח המסך שיאפשר למחוק את הקבוצה הרצויה וגם מאפשר את עידכון שם הקבוצה

האם מצאת את התשובה שלך?