ספירת היחידות של הסמס היא בהתאם לאורך הטקסט שנשלח, 

הספירה מתבצעת בתחתית תיבת הטקסט, כאשר הטקסט ארוך המערכת תעדכן על כמות ההודעות שנספרות לצורך החיוב

(במספר מסלולים במערכת אין הגבלה על כמות הודעות הטקסט שיכולת להישלח אבל בחלק מהמסלולים ישנה ספירה של כמות ההודעות וחיוב יחסי בהתאם לכמות שנשלחת בחודש הפעילות) 


האם מצאת את התשובה שלך?