במידה ורוצים לשלוח באופן מידי הודעת טקסט קבוצתית לכל רשימת הלקוחות או לקבוצה מסוימת שכבר מוגדרת במערכת, אז בדף הבית יש אופציה של הודעת טקסט קבוצתית 

ניתן לבצע שליחה לכל הלקוחות או לקבוצה שהוגדרה מראש וכמו כן ניתן להשתמש בטקסטים של הודעות עבר שנשלחו

במידה ורוצים לתזמן את שליחת ההודעה או לחליפין לשלוח את ההודעה לפי פילטר אוטמטי מסוים של לקוחות במערכת (לפי גיל למשל) אז יש ליצר קמפיין רגיל במערכת

לבחור קמפיין כלשהו ואז בשלב השני של הקמפיין - שלב העריכה יש אפשרות לסמן שהלינק לדף הנחיתה לא יופיע 

האם מצאת את התשובה שלך?