'על מנת לייצא את הלקוחות מהמערכת אל קובץ אקסל, יש ללחוץ על 'לקוחות  (שורה עליונה במערכת), בצד ימין יש אייקון של גלגל שינים, לחיצה עליו מציגה אופציה ליצוא רשימת לקוחות לקובץ 

שימו לב שניתן לייצא רשימות שונות לפי פילטור על פי דמוגרפיה ונתונים קיימים במערכת.

מצורפת תמונה להמחשה

האם מצאת את התשובה שלך?