ניתן לעדכן תזכורת/ציון ביקור לקוח על ידי מספר פעולות פשוטות.

במידה והנך מעוניינת לעדכן ביקור שכבר קיים, יש לחפש את הלקוח הספציפי, עליו אנחנו רוצים לבצע את העדכון ואז יש שם אפשרות לעדכן אותו
או ללכת ליומן הביקורים ולעדכן ישירות שם

כמו כן, בלחיצה על 'תזכורת/ציון ביקור לקוח' ניתן ליצור חדש

מצורפות תמונות להמחשה

האם מצאת את התשובה שלך?